Kerpiç nedir?

Duvar örmekte kullanılmak üzere kalıplara dökülüp güneşte kurutulan balçık, pişmemiş tuğladır. Çok eski çağlardan beri bir yapı malzemesi olarak kullanılır. Arkeolojik kazılar, Mezopotomya'da Kaideliler ve Sümerler'in, Anadolu'da da Hititler'İn yapılarında genellikle kerpiç kullandıklarını göstermiş bulunmaktadır. Kerpiç, daha çok köy evlerinin yapımında kullanılır. Hem iktisadi bakımından ucuz, hem de kışın sıcak tuttuğu için tercih edilir. Bir çeşit pişirilmemiş tuğla gibidir. Kerpiç yapılacak toprak, su ile karıştırılarak içine saman serpilir ve karışım ayakla çiğnenip ezilmek suretiyle çamur haline getirilir.

Bu işe çamurun özlendirilmesi denir. Özlendirilmiş çamur, kerpiç biçimine sokulmuş, tahta bölmelerden yapılı kalıplara dökülür. Çamur, kalıplara döküldükten sonra iyice sıkıştırılır. Bu sıkıştırma yapılmazsa kerpiç zayıf olur. Sıkıştırılan çamurun üstü düzgünce bir tahta ile düzeltilir ve fazla çamur da atılmış olur. Sonra kalıp çekilerek, çamur düz bir yerde kalır. İmkan varsa önce gölgede kurutulduktan sonra güneşte bırakılır. Kerpiçin her tarafının kuruması için güneşe bakan yüzleri zamanla değiştirilerek çabuk kuruması sağlanır.

Kerpiç çok eski çağlardan beri yapı malzemesi olarak kullanıla gelmiştir. Kaldeliler ve Sümerler yapılarında kerpiç kullanmışlardır. Bunlar kerpiçleri birbirine ziftle yapıştırırlardı. Bu bakımdan yaptıkları evler sağlam olurdu. Bu evlerin üzerini de çamur, kireç veya zift tabakasıyla örterlerdi. Anadolu’da yapılan çeşitli kazılar, Hititlerin bile evlerini kerpiçten yaptıklarını göstermiştir. Günümüzde de Anadolu köylüsü evini ekonomik bakımdan ve sıcağı muhafaza bakımından kerpiçten yapmaktadırlar. Kerpiç aynı zamanda rutubetlenmeyi önlediğinden bununla yapılan evler daha sıhhi olur, oturanlarda romatizma pek görülmez.

kerpiç

Bağdadi Bir ahşap karkas yapı türüne verilen addır. Taşıyıcı ahşap kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistem arasına saman karıştırılarak oluşturulan çamur harç ile önceden çakılan ahşap çıtaların arasına doldurulması şeklinde kaplanarak yapılan duvarlardan oluşur. Bu yapının en dikkat çekici özelliklerinden biriside ortamdaki nemi ve dolayısıyla sıcaklığı dengelemesidir.

Kerpiçin özellikleri

• Kerpiç, ortamın nemini dengeler Çoksa alır, azsa verir, nemi insan için en uygun düzeye getirir. Rahat soluk alınır böyle bir odada, rahat uyunur, belli yüzdeyi aşmadığı için, börtü böcek yaşamaz bu ortamda.
• Havanın kirliliğini alır. Örneğin, sigara içiliyorsa nikotini çeker. Havayı temizler.
• Kerpicin elde edilmesi için en az enerji tüketilir.
• Kerpicin radyoaktivitesi yoktur.
• Kerpiç doğayı kirletmez, onun kan dolaşımı içindedir.
• Kerpiç, yapı yerinde üretildiği için taşınım gideri yoktur.
• Kerpiç ahşabı korur. Önceleri kerpiç evlerde oturup da sonradan yenilik, kolaylık adına tuğla evlere geçmiş olanlar durumlarından yakınıyorlardı: “Her yanımız ağrıyor, sızlıyor, bu evlere geçeli!”
• Kerpiç aynı zamanda rutubetlenmeyi önlediğinden bununla yapılan evler daha sıhhi olur, oturanlarda romatizma pek görülmez.

Sözlükte "kerpiç" ne demek?

1. Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.
2. Yapılmış.

Cümle içinde kullanımı

Kerpiç evler, ipe serili çamaşırlar gibi ay ışığında sallanıyorlar.
- P. Safa

Kerpiç kelimesinin ingilizcesi

n. adobe, cob

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç